Select journey type

如果您带两岁以下宝宝旅行,或者您的婴儿在旅行期间度过两岁生日,请联系您当地的预订办公室。

从斐济出发的斐济航空航班

搜索最多的斐济*出发机票

*过去48小时内其他乘客搜索到的最便宜的机票。

从斐济*跟踪航班机票

 1. 苏瓦 (SUV)楠迪 (NAN)

  往返
  SUV-NAN

  31/03/20

  NAN-SUV

  26/04/20

  FJD95
 2. 楠迪 (NAN)苏瓦 (SUV)

  往返
  NAN-SUV

  01/05/20

  SUV-NAN

  11/05/20

  FJD99
 3. 拉巴萨 (LBS)苏瓦 (SUV)

  往返
  LBS-SUV

  28/03/20

  SUV-LBS

  30/03/20

  FJD135
 4. 苏瓦 (SUV)拉巴萨 (LBS)

  往返
  SUV-LBS

  27/03/20

  LBS-SUV

  29/03/20

  FJD135
 5. 苏瓦 (SUV)萨武萨武 (SVU)

  往返
  SUV-SVU

  26/03/20

  SVU-SUV

  31/03/20

  FJD225
 6. 楠迪 (NAN)拉巴萨 (LBS)

  往返
  NAN-LBS

  16/04/20

  LBS-NAN

  19/04/20

  FJD239
 7. 拉巴萨 (LBS)楠迪 (NAN)

  往返
  LBS-NAN

  09/04/20

  NAN-LBS

  12/04/20

  FJD250
 8. 楠迪 (NAN)萨武萨武 (SVU)

  往返
  NAN-SVU

  05/04/20

  SVU-NAN

  19/04/20

  FJD314
 9. 楠迪 (NAN)塔韦乌尼岛 (TVU)

  往返
  NAN-TVU

  13/03/20

  TVU-NAN

  16/03/20

  FJD414
 10. 塔韦乌尼岛 (TVU)楠迪 (NAN)

  往返
  TVU-NAN

  20/04/20

  NAN-TVU

  29/05/20

  FJD438

*过去48小时内其他乘客搜索到的最便宜的机票。

从斐济出发的斐济航空航班

斐济起飞的更多特价机票