Select journey type

如果您带两岁以下宝宝旅行,或者您的婴儿在旅行期间度过两岁生日,请联系您当地的预订办公室。

从斐济出发的斐济航空航班

搜索最多的斐济*出发机票

*过去48小时内其他乘客搜索到的最便宜的机票。

从斐济*跟踪航班机票

 1. 楠迪 (NAN)苏瓦 (SUV)

  往返
  NAN-SUV

  30/10/20

  SUV-NAN

  31/10/20

  FJD126
 2. 苏瓦 (SUV)楠迪 (NAN)

  往返
  SUV-NAN

  30/10/20

  NAN-SUV

  31/10/20

  FJD126
 3. 拉巴萨 (LBS)苏瓦 (SUV)

  往返
  LBS-SUV

  17/12/20

  SUV-LBS

  22/12/20

  FJD135
 4. 苏瓦 (SUV)拉巴萨 (LBS)

  往返
  SUV-LBS

  17/10/20

  LBS-SUV

  20/10/20

  FJD135
 5. 拉巴萨 (LBS)楠迪 (NAN)

  往返
  LBS-NAN

  30/10/20

  NAN-LBS

  02/11/20

  FJD183
 6. 楠迪 (NAN)拉巴萨 (LBS)

  往返
  NAN-LBS

  18/12/20

  LBS-NAN

  22/12/20

  FJD183
 7. 苏瓦 (SUV)萨武萨武 (SVU)

  往返
  SUV-SVU

  10/10/20

  SVU-SUV

  12/10/20

  FJD198
 8. 萨武萨武 (SVU)苏瓦 (SUV)

  往返
  SVU-SUV

  15/10/20

  SUV-SVU

  18/10/20

  FJD198
 9. 苏瓦 (SUV)塔韦乌尼岛 (TVU)

  往返
  SUV-TVU

  04/11/20

  TVU-SUV

  11/11/20

  FJD254
 10. 塔韦乌尼岛 (TVU)苏瓦 (SUV)

  往返
  TVU-SUV

  11/10/20

  SUV-TVU

  19/10/20

  FJD254

*过去48小时内其他乘客搜索到的最便宜的机票。

从斐济出发的斐济航空航班

斐济起飞的更多特价机票