Select journey type

如果您带两岁以下宝宝旅行,或者您的婴儿在旅行期间度过两岁生日,请联系您当地的预订办公室。

从斐济出发的斐济航空航班

搜索最多的斐济*出发机票

*过去48小时内其他乘客搜索到的最便宜的机票。

从斐济*跟踪航班机票

 1. 拉巴萨 (LBS)苏瓦 (SUV)

  往返
  LBS-SUV

  07/08/20

  SUV-LBS

  09/08/20

  FJD135
 2. 苏瓦 (SUV)拉巴萨 (LBS)

  往返
  SUV-LBS

  15/08/20

  LBS-SUV

  16/08/20

  FJD135
 3. 楠迪 (NAN)苏瓦 (SUV)

  往返
  NAN-SUV

  31/07/20

  SUV-NAN

  02/08/20

  FJD176
 4. 拉巴萨 (LBS)楠迪 (NAN)

  往返
  LBS-NAN

  10/08/20

  NAN-LBS

  17/08/20

  FJD183
 5. 楠迪 (NAN)拉巴萨 (LBS)

  往返
  NAN-LBS

  14/08/20

  LBS-NAN

  17/08/20

  FJD183
 6. 苏瓦 (SUV)萨武萨武 (SVU)

  往返
  SUV-SVU

  24/07/20

  SVU-SUV

  26/07/20

  FJD213
 7. 萨武萨武 (SVU)苏瓦 (SUV)

  往返
  SVU-SUV

  21/07/20

  SUV-SVU

  21/07/20

  FJD213
 8. 苏瓦 (SUV)塔韦乌尼岛 (TVU)

  往返
  SUV-TVU

  27/07/20

  TVU-SUV

  29/07/20

  FJD285
 9. 塔韦乌尼岛 (TVU)苏瓦 (SUV)

  往返
  TVU-SUV

  18/09/20

  SUV-TVU

  28/09/20

  FJD374
 10. 楠迪 (NAN)萨武萨武 (SVU)

  往返
  NAN-SVU

  08/08/20

  SVU-NAN

  11/08/20

  FJD383

*过去48小时内其他乘客搜索到的最便宜的机票。

从斐济出发的斐济航空航班

斐济起飞的更多特价机票