United States - Australia United States - Fiji United States - Kiribati United States - New Zealand United States - Samoa United States - Solomon Islands United States - Tonga United States - Vanuatu